info@dadkutxabank.org
Meaztegi Golf

II TORNEO COLORAO DE GOLF // II KOLORAO GOLF TXAPELKETA

 

EGUNA: abuztuaren 26an, osteguna

Lekua: Meaztegi golf

Inskripzioa 10 euro

Opariak irabazteko gorriz jantzika jolastu behar da

Plaza mugatuak

Apuntatzeko epea: abuztuaren 18a

 

Interesatuak harremanetan jar zaitezke:

 

DIA : 26 de agosto, jueves

Lugar : Meaztegi Golf

Inscripción:  10 euros

Para acceder a los premios se ha de jugar con polo rojo

Plazas limitadas

Plazo inscripción :18 agosto

 

Los interesados, poneros en contacto con:

Joseba Totorika (656 733 818  edo  josebatotorika@gmail.com )
NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a subvención de la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el reglamento y en los importes señalados en el mismo. Estos son principalmente, darse de alta en la web y además, para lo asociados que no estén en activo en la empresa a 1 de enero y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota anual de la asociación. Verificad estos datos antes de participar en la actividad.

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, cambio de email,…) se deberán modificar en la web. La normativa interna de la asociación está consultable en la página web en la sección Gestión, para lo cual se debe iniciar sesión.

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: webgunean alta ematea eta, gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez dauden elkartekideek eta onuradunek elkartearen urteko kuota eguneratuta izatea. Egiaztatu datu horiek jardueran parte hartu aurretik.

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide elektronikoa …) webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-araudia webgunean kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; horretarako, saioa hasi behar da.