info@dadkutxabank.org
Sukaldaritza

Tailerra: Sukaldaritza dibertigarria zeure burua harritzeko / Taller: Cocina divertida para sorprenderTe

Carolina Rïn (http://www.carolinarin.com /) sukaldari eta nutrizionistaren eskutik tailer hau proposatzen dizuegu:
De la mano de la chef y nutricionista Carolina Rïn (http://www.carolinarin.com/) os proponemos este taller:
SUKALDARITZA DIBERTIGARRIA ZEURE BURUA HARRITZEKO COCINA DIVERTIDA PARA SORPRENDERTE
Dibertigarria, zeure haurtzarora, eskuak zure tresna kutuna ziren garaira, eroango zaituelako. Divertida porque su elaboración te va a trasladar a tu niñez cuando las manos eran tu herramienta preferida.
Eskulan hauek zentzumen-opari bihurtzen dira jaten duenarentzat. Manualidades que se convierten en un regalo sensorial para el que lo come.
Hiru errezeta egingo dira eta platereratzearen garrantzia eta beste trikimailu erraz batzuk ikasiko ditugu. Se elaborarán tres recetas y aprenderemos la importancia del emplatado y otros sencillos trucos.
Tokiko produktuaren, sasoian sasoikoaren eta osasunaren inguruan elkarrizketa sortuko da tailerrean, eta bete-betean sartuko zaituzte XXI. mendeko abangoardia gastronomiko errazean. Taller donde se creará un diálogo entorno al producto local, temporalidad y salud que te meterán de lleno en la sencilla vanguardia gastronómica del s.xxi.
Honako jaki hauek prestatuko dira: Los platos que se van a elaborar son:
Ahate-raviolia, barazki eskabetxatuak eta udazkeneko ukituak. Ravioli de pato, verduras escabechadas y toques otoñales.
Otarrainxken gnokia aroma zitrikoarekin Gnoquis de langostinos con aroma cítrico.
Testura eta tenperaturen jokoa ahoan, betiko errezeta erraz batekin. Juego de texturas y temperaturas en la boca con una sencilla receta de toda la vida.
On egin! on egin!
Erreserbarako argibideak: Información para la reserva:
Datak: Fechas:
 .  Lehen txanda: urriaren 23an (4 postu)            ·  Bigarren txanda: urriaren 30ean (4 postu) .    Primera tanda: 23 de octubre (4 plazas)    .  Segunda tanda: 30 de octubre (4 plazas)
Ordutegia: 17:00 – 19:30 Horario: 17:00 – 19:30
Kostua: 30 euro pertsonako. Jarduera hau DAD Kutxabankekoak diren bazkideentzat bakarrik da. Coste: 30 euros por persona. Actividad disponible sólo para socios que pertenezcan a DAD Kutxabank.
Lekua: Kutxa Kultur-eko sukalde-gela Tabakalera eraikinean (Donostia). Lugar: Aula de cocina de Kutxa Kultur en el edificio de Tabakalera (Donostia).
Gehienezko jende-kopurua: 8 pertsona (4 txanda bakoitzeko) Aforo máximo del evento: 8 personas (4 por tanda).
Izena emateko azken eguna: Urriak 16, ostirala. Último día para inscribirse: Viernes  16 de octubre.
Plaza gutxi daudenez, postu bakar bat erreserbatu ahal izango du pertsona bakoitzak. Debido al reducido número de plazas sólo será posible realizar la reserva de una plaza por persona.
Erreserba egiteko mezua bidali behar da hona:  La reserva se realizará enviado un correo a:
dadkutxa@kutxabank.es.  Gaia: Sukaldaritza-tailer dibertigarria. dadkutxa@kutxabank.es Asunto: Taller cocina divertida.
Mezuan zehaztu beharrekoak: Se deberá indicar en el correo:
– Ea erreserba 10/23rako den, ala 10/30erako. – Si la reserva es para el 23/10 o para el 30/10.
Astelehenean, urriaren 19an, zozketa egingo da eta zortedunei BAKARRIK jakinaraziko zaie emaitza, ordainketa egiteko jarraibideak helarazteko. El lunes 19 de octubre se realizará el sorteo y se comunicará el resultado SOLO a las personas agraciadas para hacerles llegar las instrucciones para el pago.
Antolatzailea: Rosana Rodríguez Muñoz Organiza: Rosana Rodríguez Muñoz
Oharra: Nota:
Aretoaren edukiera egungo testuingurura egokituta dago, eta jarduera modu seguruan egiteko aukera ematen du. Janaria petit comitéan eta giro berezian prestatzeko aukera da. El aforo de la sala está adaptado al contexto actual y permite realizar la actividad de forma segura. Es una ocasión para cocinar en petit comité y en un ambiente especial.
Ezinbestekoa da homologatutako musukoa erabiltzea, uneoro behar den distantzia gordetzea eta, jakina, baita janaria prestatzen gozatzea ere. Es imprescindible usar mascarilla homologada,  guardar en todo momento la distancia necesaria y por supuesto…. disfrutar cocinando.