info@dadkutxabank.org

ASAMBLEA GENERAL 2022ko BATZAR NAGUSIA

 

Por la presente se convoca la Asamblea general 2022 que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre de 2022 a las 10:30h en Vitoria-Gasteiz, en  la Fundacion Estadio, Paseo de cervantes, 20. 

 

ORDEN DEL DIA

 

1- Saludo de la presidenta y lectura del acta de asamblea 2021

2- Liquidaciones 2021 y 2022(provisionales)

3- Presupuestos 2023 y recordatorios

4- Planteamiento cambio nombre asociación

5- Actualización y aprobación de normativa interna para subvenciones de actividades y compensación de gastos Junta y Asamblea

6- Ratificación y nombramiento nuevos responsables

7- Nombramiento junta directiva

8- Ruegos y preguntas

 

Honen bidez, 2022 Batzar Nagusirako deia egiten da. 2022ko abenduaren 17an izango da, 10:30ean, Vitoria- Gasteizko Estadio Fundazioan, Cervantes Ibilbidea, 20an

GAI ZERRENDA

1– Lehendakariaren agurra eta 2021eko batzarraren akta irakurtzea

2- 2021 eta 2022 likidazioak (behin-behinekoak)

3- 2023ko aurrekontuak eta gogorarazteak

4- Elkartearen izena aldatzeko planteamendua

5- Jardueren diru-laguntzetarako eta Batzarraren eta Batzar Nagusiaren gastuen konpentsaziorako barne-araudia eguneratu eta onartzea

6- Arduradun berriak berrestea eta izendatzea

7- Zuzendaritza Batzordearen izendapena

8- Galde-eskeak

 

El secretario

Idazkaria

NOTA:  Se recuerda la obligatoriedad de asistencia de todos los responsables de actividades. En caso de no poder asistir se podrá delegar la asistencia en otro compañero que ejerza la actividad OHARRA: Jardueren arduradun guztiek parte hartu behar dutela gogorarazten da. Joaterik ez badu, beste jarduera lankide batek parte hartu beharko du.